0413 341 170 info@alleca.nl IJsselstraat 3, 5463 NK Veghel Op afspraak

Privacyverklaring Alleca schoonheidssalon

 

Alleca schoonheidssalon, gevestigd aan IJsselstraat 3, 5463 NK Veghel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.alleca.nl

IJsselstraat 3

5463 NK Veghel

Tel: +31413341170

 

Jolanda van den Boom is de Functionaris Gegevensbescherming van Alleca schoonheidssalon. Zij is te bereiken via info@alleca.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Alleca schoonheidssalon verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Intakeformulier met huiddiagnose en eventuele gezondheidsgegevens

– Productgebruik van gegeven behandeling

– Het afhandelen van betalingen

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Alleca schoonheidssalon verwerkt deze gegevens met het volgende doel:

– Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor:

Contact over afspraken en eventuele annulering van afspraken

Het versturen van informatie over de diensten van Alleca schoonheidssalon

Reacties op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking

 

Afmelding voor mailing is ten alle tijde mogelijk door het sturen van een email naar: info@alleca.nl

–  Uw huiddiagnose, geboortedatum en gezondheidsgegevens worden gebruikt om de ontwikkeling     van uw behandeling te monitoren.

–  De informatie over productgebruik van de gegeven behandeling wordt gebruikt om bij eventuele      huidreacties te toetsen of er een overgevoeligheid voor een product is.

–  Het afhandelen van uw betaling. Alleca schoonheidssalon dient haar financiĆ«le gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst. Dit is wettelijk verplicht.

–  Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch.

Deze gebruikt Alleca schoonheidssalon om informatie te verstrekken over diensten, producten of activiteiten. En als aanvulling op het monitoren van behandelingen en reacties op producten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

 

Wanneer u de website bezoekt, wordt er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld van niet- persoonlijke aard.

(bijv. het type besturingssysteem van de pc, welke internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u doorgebracht heeft, de pagina’s die bekeken werden.)

Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.

Alleca schoonheidssalon kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor de privacy verklaring van andere websites. Ook niet wanneer u op haar website terecht kwam via de website van een derde.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Alleca schoonheidssalon verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

Verstrekken van informatie aan derden

Alleca schoonheidssalon verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Gebruik van cookies.

Alleca schoonheidssalon gebruikt geen cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Alleca schoonheidssalon. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@alleca.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Alleca schoonheidssalon wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

Alleca schoonheidssalon neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@alleca.nl

WhatsApp chat