0413 341 170 info@alleca.nl IJsselstraat 3, 5463 NK Veghel Op afspraak

Aangesloten bij de ANBOS

de brancheorganisatie van schoonheidsspecialisten

ANBOS staat voor Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging en is gevestigd te Woerden, telefoonnummer: 0348 748200.

De ANBOS heeft de normen voor Hygiëne, Arbeidsomstandigheden en Milieu vastgesteld waar ook Alleca zich aan houdt.

Alleen schoonheidsspecialisten die in het bezit zijn van een STIVAS -of gelijkwaardig diploma worden als lid toegelaten.

Het stivasdiploma is een erkend diploma. Een erkend schoonheidsspecialiste moet in bezit zijn van een dergelijk diploma. Zij heeft alle kennis in huis op het gebied van schoonheidsverzorging.

AFSPRAAK ANNULEREN

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de schoonheidssalon melden.

Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag de schoonheidssalon het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag de schoonheidssalon de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.

Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. De beautysalon moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

WhatsApp chat